WYSZUKIWANIE

Nazwa projektu:

Powierzchnia:

m2     m2

Więcej:

garaż

piwnica

ogrzewanie węglem

ogrzewanie gazem

REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. Informacje ogólne

Właścicielem serwisu improjekty.pl i Sprzedającym jest Pracownia Projektowa "I.M. Projekty" Izabela Mandla 44-240 Żory ul. Pszczyńska 25, NIP: 651-109-52-81, REGON: 273658759.

Pracownia Projektowa "I.M. Projekty" za pośrednictwem sieci internetowej prowadzi sprzedaż na terenie Polski gotowych projektów architektoniczno-budowlanych.

Złożenie zamówienia przez stronę www.improjekty.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Sprzedający realizuje zamówienia droga wysyłkową. Na życzenie Kupującego istnieje możliwość odbioru zamówionego projektu bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego.

2. Zamawianie projektów

Zamówienia są przyjmowane w następujący sposób:
W celu realizacji zamówienia projektu drogą wysyłkową należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy Kupującego, adres na jaki ma zostać dostarczona przesyłka,  numer kontaktowy telefonu oraz adres elektroniczny Kupującego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub nieprawdziwe.

3. Realizacja zamówienia

Zamówiony projekt architektoniczny wysyłany jest do Kupującego w 4 egzemplarzach.

Ceny projektów gotowych w serwisie www.improjekty.pl są podane w złotych polskich, są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

Koszt przesyłki projektu pokrywa Sprzedający.

Czas realizacji zamówienia wynosi: 3 do 14 dni  roboczych.

Do każdego zamówienia dołączana jest faktura vat.

Płatność za zamówiony projekt można zrealizować:
Wysyłka projektów odbywa się przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

Zamówienia można odwołać osobiście w biurze, bądź telefonicznie.

Wszystkie gotowe Projekty prezentowane na stronie internetowej www.improjekty.pl są dostępne w wersji podstawowej lub lustrzanej. Cena dotyczy zakupu projektu w wybranej wersji.

W związku ze stałym aktualizowaniem Projektów - wielkości powierzchni oraz inne dane w opisie technicznym dokumentacji mogą się różnić od podanych na stronie internetowej. Zgoda na zmiany w projekcie wydawana jest bezpłatnie.

4. Zwroty projektów


Reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna zawartej na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna oraz jeśli w ciągu 14 dni od tej daty odeśle projekt wraz z fakturą VAT na adres naszej pracowni: Pracownia Projektowa "I.M. Projekty" Izabela Mandla ul. Pszczyńska 25 44-240 Żory. Uznanie odstąpienia od umowy zakupu jest możliwe tylko w przypadku zachowania podanych terminów.

Zwracany projekt musi być w stanie nienaruszonym - nie może nosić śladów użytkowania. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

Przesyłki na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane Kupującemu.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

5. Postanowienia końcowe


Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z  ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający ma prawo do wycofania poszczególnych ofert w serwisie: www.improjekty.pl.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2013 roku.
PRZEZ STRONĘ WWW.IMPROJEKTY.PL 1. Wybierz na naszej stronie projekt, który Cię interesuje, kliknij "ZAMÓW" lub "FORMULARZ ZAMÓWIENIA" 2. Wybierz wersję projektu... więcej
Komplet dokumentacji projektowej, który Państwo otrzymują, zawiera 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, w skład którego wchodzą: projekt architektoniczny (opis techniczny... więcej
Decydując się na zakup projektu gotowego należy pamiętać, że jest on chroniony prawem autorskim dlatego też wprowadzenie zmian do projektu gotowego wymaga pisemnej zgody autora projektu. Zmiany w... więcej
Adaptacja projektu typowego jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt gotowy może być wykorzystany do realizacji inwestycji po uprzednim zaadaptowaniu go do warunków i przepisów... więcej
Jesteśmy firmą projektową działającą na rynku w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz kierowaniu budowami umożliwiło nam posiąść fachową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną,... więcej
1. Informacje ogólne Właścicielem serwisu improjekty.pl i Sprzedającym jest Pracownia Projektowa "I.M. Projekty" Izabela Mandla 44-240 Żory ul. Pszczyńska 25, NIP: 651-109-52-81,... więcej

improjekty.pl to serwis zawierający ponad tysiąc projektów gotowych. Znajdują sie tutaj projekty domów, projekty garaży, projekty budynków usługowych, projekty budynków inwentarskich, projekty budynków magazynowych oraz projekty budynków gospodarczych.

Kolekcja powiększa się z miesiąca na miesiąc, a umieszczając nowe projekty staramy się uwzględnić zmieniające się potrzeby inwestorów.

Wybierając projekt z pewnością masz własne potrzeby i preferencje. Razem z rodziną analizujesz jak ma wyglądać przyszły dom - co ma zawierać i jakie indywidualne oczekiwania ma spełnić. Jesteśmy przekonani, że w naszej bazie znajdziesz projekt spełniający Twoje wymagania, oczekiwania i potrzeby. Przy każdym prezentowanym w serwisie projekcie przedstawiamy wiele informacji szczegółowych, ułatwiających podjecie decyzji o wyborze konkretnego projektu, m.in. rzuty, wizualizacje, wymiary.